گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

داماد شریعتمداری باعث استعفای او می شود ؟

وقتی محمدهادی رضوی در دادگاه پاسخگوی اتهامات بانکی اش بود محمد شریعتمداری پدرهمسر او به اردوی کارته‌کاها رفته بود. این اقدام وزیر کار در حالی است که او در طول مدتی که دامادش درگیر پرونده مالی شده حتی یک بار هم درباره اتهامات او سخن نگفته.