گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

خیابان خاشقجی در واشنگتن

تصاویری از تابلویی در واشنگتن که روی آن عبارت«خیابان خاشقجی»حک شده است. البته معلوم نیست این خیابان با تصمیم شهرداری واشنگتن به نام خاشقجی نامیده شده است یا این که نصب آن نتیجه یک اقدام غیررسمی است.