گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

خروج دیپلمات‌های آمریکا از کاراکاس

ویدئوی منتشر شده از لحظه خروج دیپلمات‌های آمریکایی از سفارت این کشور در کاراکاس پایتخت ونزوئلا را مشاهده می کنید.