گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

حمله روسیه به عوامل حمله شیمیایی

وزارت دفاع روسیه فیلمی از حمله به مواضع تروریست ها و عوامل حمله شیمیایی اخیر به حلب را منتشر کرده است.