گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

جنگ با ایران بازی پلی استیشن نیست

صحبت های کارشناس بی بی سی از عواقب جنگ با ایران برای منطقه و کل جهان را می بینید.