گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

جر و بحث ترامپ با دموکرات‌های سنا

جروبحث ترامپ با رهبران دموکرات های مجلس نمایندگان و مجلس سنا در کاخ سفید درباره بودجه دیوار مرزی مقابل دوربین‌ها، واکنش‌های بسیاری بدنبال داشت.