گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

جدیدترین سامانه موشکی ارتش روسیه

براساس اعلام وزارت دفاع روسیه، این موشک زمین به زمین ۹M۷۲۹ از نوع هدایت شونده با قدرت ویران کننده خود قادر است از تمام سامانه های پدافند موشکی حال حاضر جهان عبور کند.