گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

جدال دیپلماتیک آمریکا و اروپا با روسیه و چین بر سر ونزوئلا

شورای امنیت سازمان ملل متحد به درخواست آمریکا، نشستی برای بررسی بحران سیاسی ونزوئلا برگزار می‌کند. کشورهای آمریکا، فرانسه، انگلیس از مخالفان دولت مادورو هستند و کشورهای روسیه و چین از متحدان دولت وی به حساب می‌آیند.