گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

تیراندازی نزدیک سفارت اوکراین در لندن

گزارش پلیس لندن از تیراندازی در مرکز لندن و مسدود شدن بخش‌هایی از «هلند پارک» در پایتخت انگلیس توسط پلیس حکایت دارد. مکان تیراندازی در نزدیکی دو سفارتخانه اوکراین و کامرون قرار دارد.