گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

توضیحات وزیر صنعت درباره استعفای داماد روحانی

رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت توضیحاتی درباره استعفای داماد روحانی مطرح کرد.