گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

توضیحات سردار سلیمانی درباره خرید سربازی

سردار ایوب سلیمانی گفت: افراد متقاضی که بیش از ۸ سال غیبت از سربازی دارند، باید تا پایان سال ثبت‌نام کرده و حتما یک قسط را تا پایان امسال بپردازند؛ بقیه اقساط در سال آینده دریافت خواهد شد.