گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

توصیه آیت‌الله جنتی به رئیس قوه قضاییه

آیت الله جنتی رئیس مجلس خبرگان: از کارهایی که جناب آقای رئیسی باید بکنند برخورد با دانه درشت هاست.