گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

تنش نظامی بین روسیه و اوکراین

تنش نظامی بین روسیه و اوکراین در پی توقیف ۳ کشتی نیروی دریایی اوکراین در تنگه کرچ از سوی روسیه افزایش یافت.