گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

تلاش اروپا علیه ایران در سازمان ملل

جلسه شورای امنیت به جای پرداختن به موضوع جنایات آل سعود در یمن، به بررسی ادعاهای ثابت نشده نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد علیه ایران پرداخت.