گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

تقدیر روحانی از مواضع اردوغان

روحانی پیش از سفر به ترکیه: مواضع اردوغان در برابر توطئه تحریم آمریکا علیه ایران قاطعانه بود