گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

تصاویر هوایی محل استقرار آمریکایی‌ها در اردن

تصاویر ماهواره ای از ساخت ساز های جدید گسترده ای در پایگاه هوایی اردن خبر میدهد؛ این پایگاه محل استقرار نیروهای امریکایی است.