گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

تبلیغات تلکسیران

تحقیر بن‌سلمان در آرژانتین

وقتی بن سلمان در عکس یادگاری گروه ۲۰ در حاشیه قرار می‌گیرد و کسی او را تحویل نمی‌گیرد...