گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

تبلیغات آمریکا برای نشست ضد ایرانی ورشو

کلیپی از تبلیغات آمریکایی ها بر روی برگزاری نشست ضد ایرانی ورشو را مشاهده می کنید که بعد از واکنش های منفی بین المللی به نظر می رسد چیزی جز هوچی گری رسانه ای نباشد.