گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

به آتش کشیدن پرچم اتحادیه اروپا توسط جلیقه زردها

در دوازدهمین شنبه اعتراضی جلیقه زد های فرانسه ۸۰ هزار نیروی امنیتی در سراسر فرانسه برای مقابله با اعتراضات مستقر شده‌ بودند.