گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

بهترین عملکرد روحانی در سال ۹۷

نظرات جالب مصاحبه شوندگان در یک گزارش مردمی درباره بهترین اقدام روحانی در سالی که گذشت.