گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

برگزیت در وقت اضافه

دولت انگلیس برای دریافت راهی در خصوص خروج با توافق از اتحادیه اروپا و حل بن بست برگزیت در واپسین روز‌های وقت اضافه به تکاپو افتاده است.