گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

باز هم خبر خوب از قوه قضاییه

ویدئویی از جزئیات دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها توسط قوه قضاییه را می بینید.