گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

بازتاب سفر روحانی به عراق در رسانه‌های خارجی

گزارشی از بازتاب سفر رئیس جمهور به عراق، که رسانه‌های خارجی و منطقه‌ای به آن پرداختند.