گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

اولین توضیحات رییس دانشگاه علوم تحقیقات درباره حادثه اتوبوس

مژده لواسانی مجری تلویزیون در اینستاگرام با انتشار فیلمی از گفتگو تلفنی با رئیس دانشگاه علوم و تحقیقات نوشت: بخشی از گفتگوی من با دکتر مسعودی، رئیس دانشگاه علوم تحقیقات در برنامه‌ی امروز، این گفتگو مفصله و اولین توضیحات ایشون درمورد این حادثه در صدا و سیماست.