گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

انتقال موشک قاره پیما از وسط خیابان‌های روسیه

موشک های روسی محدودیت نداشته و روزانه شاهد رونمایی از انواعی جدید از موشک ها در این کشور هستیم. در فیلم ذیل صحنه ای جالب از انتقال موشک در خیابان های این کشور و در میان مردم را مشاهده می کنید.