گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

انتقاد تند حیاتی از مسئولان

کانال تلگرامی خانه هنرمندان فیلمی از محمدرضا حیاتی گوینده خبر در انتقاد به مسئولان دو تابعیتی را منتشر کرد ونوشت: مردم را تشویق به مبارزه با گرانی و مشکلات می‌کنند، اما خودشان اقامت کشورهایی را دارند که بهشان فحش می‌دهند!