گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

افشای نقش آمریکا در حملات شیمیایی علیه ایران

مستندی جالب از نقش آمریکا در ارسال محموله‌های بمب شیمیایی به عراق برای استفاده در جنگ‌تحمیلی علیه ایران