گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

افزایش تنش‌ها بر سر خرید اس ۴۰۰

سامانه موشکی اس ۴۰۰ تا چند وقت دیگر وارد خاک اتحادیه ناتو می‌شود، معامله‌ای بی سابقه که تهدیدات آمریکا تاثیری در تصمیم ترکیه برای خریداری این سامانه موشکی، ندارد.