گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

افزایش آمار یک دستی‌ها و یک چشمی‌ها در فرانسه

بعد از هفته اعتراضات جلیقه زردها در فرانسه با افزایش آمار یک دستی ها و یک چشمی ها در بین معترضان روبرو هستیم/ پدیده ای که از آن به عنوان حقوق بشر ناپلئونی نام برده می شود.