گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

اسکورت پوتین با ۶ جنگنده

اسکورت پوتین رئیس جمهور روسیه با پرواز به شهر"Akhtubinsk" همراه با شش هواپیمای جنگنده!