گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

استیضاح ترامپ توسط کنگره امریکا

نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان امریکا احتمال استیضاح رئیس جمهور این کشور را رد نکرد. نانسی پلوسی افزود: طبق قانون اگر اطلاعات متقن درباره خیانت، ارتشا و یا تخلفات قانونی رئیس جمهور وجود داشته باشد می‌توان بحث استیضاح وی را در مجلس مطرح کرد.