گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

استقرار "اس_۴۰۰" روسیه در مرزهای مشترک با ناتو

روسیه تعداد بیشتری از سامانه‌های پدافندی «اس-۴۰۰» را در شمال‌غرب این کشور و در نزدیکی مرزهای مشترک با ناتو مستقر کرد.