گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

استقبال از روحانی در کاخ پیشین صدام

ریاست جمهوری عراق فیلمی را منتشر کرده است استقبال رسمی از روحانی در قصرالسلام بغداد، یعنی همان کاخ پیشین صدام دیکتاتور سابق عراق را نشان می دهد.