گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

ادامه پیگیری‌های قتل خاشقجی

هر چند سعودی‌ها برای فراموشی ماجرای قتل فجیع «جمال خاشقجی» گذشت زمان را بهترین گزینه می‌دانند، اما ترکیه نمی‌خواهد این پرونده به این زودی‌ها بسته شود و همچنان به صورت جدی پیگیر پرونده هستند.