گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

آیا جنتی از وزارت ارشاد استعفا کرد؟

سید رضا صالحی امیری رئیس کمیته ملی المپیک روز گذشته میهمان برنامه دست خط شبکه پنجم سیما بود. وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا علی جنتی از وزارت ارشاد استعفا کرد؟، گفت: ایشان قطعا استعفا کرد. وی با بیان اینکه من دلیل واقعی استعفا را نمی‌دانم، افزود: جمع بندی رئیس جمهور و معاون اول این بود که باید در وزارت ارشاد تغییر ایجاد شود.