گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

آشوب در خیابان شانزه لیزه

هزاران «جلیقه زرد» در اعتراض به سیاست‌های اقتصادی دولت ماکرون دوباره به خیابان «شانزه‌لیزه» آمدند. نیروهای پلیس برای متفرق آنها از گاز اشک‌آور استفاده کرده‌اند.