گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

آزمایش موشکی جدید، پاسخ کره شمالی به بدعهدی‌های آمریکا در توافقات

کره شمالی دیروز بدعهدی آمریکا در توافقات را با آزمایش موشکی جدید پاسخ داده که نشانه مرگ نسبی روابط دوستانه بین دو کشور است.