گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

آرزویی که به دل "جان بولتون" ماند!

جان بولتون که قرار بود سال ۲۰۱۹ در تهران باشد و جشن بگیرد، توسط ترامپ اخراج شد!