گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

تبلیغات تلکسیران

آتش سوزی در حریم امامزاده صالح تهران

⁩بامداد امروز چهارشنبه ۱۴شهریور ماه در حریم امام زاده صالح تهران بر اثر نشت گاز باعث آتش سوزی شد که با حضور به موقع اتش نشان اتش مهار شد.