گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

۱۰ نشانه که می گویند شما افسردگی دارید

۱۰ نشانه که می گویند شما افسردگی دارید افسردگی که «فاجعه قرن ۲۱» هم به آن لقب داده اند یک بیماری و همانند دیگر بیماری ها قابل درمان است. اولین روش برای رهایی از این مشکل روحی این است که بدانید افسردگی دارید! یعنی نشانه های افسردگی را به درستی تشخیص دهید و مطمئن شوید حالات روحی شما به مسایل دیگر مربوط نیست.