گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

کنترل اشتهای انسان‌ها در آینده‌ای نزدیک

دانشمندان دانشگاه آریزونا، یک منطقه در مغز را که به عنوان مرکز کنترل عملکرد، به افراد می‌گوید گرسنه اند را کشف کردند. دانشمندان بر این باورند که روزی بتوانند نورون های این بخش از مغز را به گونه‌ای دستکاری کنند، که نه تنها مشکل بی اشتهایی افراد عصبی حل شود، بلکه بتوانند اشتهای افراد چاق را نیز کم کنند.