گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

کم آبی در کنار پرآب‌ترین سد تهران

گزارشی از از کمبود آب در روستاهای حاشیه پاکدشت تهران را مشاهده می کنید.