گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

چرا درمان سرطان سخت است

محققان بسیاری برای درمان سرطان اقدام کرده‌اند، اما هیچ کدام به درمان قطعی این بیماری مهلک دست پیدا نکرده‌اند. پزشکان برای درمان سرطان برق را مورد استفاده قرار دادند، ژنوم انسان را مرتب کردند، و آبله را ریشه‌کن کردند، اما بعد از میلیاردها دلار هزینه تحقیق، نتوانسته‌اند برای بیماری که در هر زمان بیش از ۱۴ میلیون نفر و خانواده‌هایشان را تحت تاثیر قرار داده است، درمانی پیدا کنند.