گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

پرواز بالن‌ها بر فراز لندن

ده‌ها بالن بر فراز لندن، پایتخت بریتانیا به پرواز در آمدند. این رویداد سالانه سال گذشته به دلیل شرایط جوی نامناسب برگزار نشده بود. در مجموع ۴۶ بالن بر فراز لندن به پرواز در آمدند. هدف از پرواز سالانه بالن‌ها در لندن جمع آوری کمک مالی برای گروه‌های خیریه محلی است.