گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

پایان دوردورهای خیابانی در تهران

با توقیف ۵۵۹ خودرو و بازداشت ۱۳ نفر توسط پلیس پایتخت، به نظر می رسد طرح مقابله با دوردورهای خیابانی که با شکایات مردمی شروع شده است، به سرانجام خواهد رسید.