گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

مادری با گروه خونی نادر در زاهدان

مدیرکل انتقال خون استان سیستان و بلوچستان از شناسایی یک مادر باردار با گروه خونی نادر در زاهدان خبر داد. پس از آزمایشات تخصصی روی نمونه، گروه خون نادر ‏"OD" ‏تشخیص داده شد.