گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

شوخی ناراحت‌کننده چند جوان با شیر ماده

فیلمی به تازگی در فضای مجازی منتشر شده که نشان می‌دهد چند جوان برای شوخی و ایجاد خنده، کیک تولدی را بر صورت شیر ماده می‌کوبند. این ویدئو خشم فعالان محیط زیست را برانگیخته است.