گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

شهری بدون چراغ راهنمایی و رانندگی

حمل و نقل با کشتی و قایق در شهر ونیز، باعث شده است تا استفاده از چراغ راهنمایی و رانندگی در این شهر بی‌معنی شود. ونیز همچنین تنها شهر پر جمعیت در جهان است که مردم آن با مفهوم ترافیک آشنا نیستند.