گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

سنگین‌ترین جراحی قلب روی نوزاد ایرانی

سنگین‌ترین عمل قلب باز با موفقیت بر روی کم وزن ترین بیمار کشور انجام شد.