گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

درمان گرگرفتگی زنان یائسه

با کاهش ترشح هورمون استروژن تخمدان‌ها، قاعدگی نامنظم می‌شود تا در نهایت عادیت ماهیانه به طور کامل متوقف شود. هنگامی که خانمی یک سال کامل عادت ماهیانه نداشته باشد، در این صورت به دوران یائسگی رسیده است و علائم مربوط به یائسگی ممکن است چند ماه تا چند سال در خانم‌ها بروز کند.